Податоци за плата за Септември 2020 година

Во прилог податоци за плата за месец СЕПТЕМВРИ 2020 година  ПЛАТА ЗА СЕПТЕМВРИ

Читај повеќе »

ВРАЌАЊЕ НА РАБОТА ОД 23 СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ОСЛОБОДЕНИ ОД РАБОТА ПОРАДИ COVID-19

Владата на РС Македонија на 4-та седница ги разгледа и усвои заклучоците на Главниот координативен кризен штаб донесувајќи соодветни одлуки и тоа: Вработените лица кои се ослободени од работа врз основа на утврдената листа на хронични болести, односно, почнувајќи од 23 септември 2020 година (среда), да се вратат на своите работни места и на редовно извршување на работните задачи. Исклучок …

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Јули 2020 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ 2020 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот ЈУЛИ 2020 година во однос 2019 година …

Читај повеќе »

НАПИС ОД ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ БР.6/2020 ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО ТЕКОТ И ВО ПОСТ COVID-19 ПЕРИОДОТ

Финансиска поддршка- Инвестиции

Читај повеќе »

РОК НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ ПРИЈАВАТА

Согласно член 73 од Законот за даночна постапка (Службен весник на РСМ бр.13/06..275/19)  е дефинирано дека за пресметување на рокови и одредување на термини важат одредбите на Законот за општата управна постапка, каде согласно член 45 од Законот за општа управна постапка (Службен весник на РСМ бр.124/15..76/20)  ако последниот ден на рокот паѓа во неработен ден или на државен празник, или во друг ден …

Читај повеќе »

ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2020 ГОДИНА

Во прилог податоци за плата за месец JУЛИ 2020 ГОДИНАПодатоци за плата за Јули 2020

Читај повеќе »

ПРОДОЛЖЕНОТО ПОРОДИЛНО ОТСУСТВО ТРАЕ СЕ ДО ЗАВРШУВАЊЕТО НА ВРЕМЕНИТЕ МЕРКИ!

Министерството за труд и социјална политика информира дека на работничките кои се на продолжено породилно отсуство, платеното отсуство им трае се додека траат времените мерки за заштита од ширење и превенција од Коронавирус COVID-19. За да се обезбеди заштита и грижа за децата, Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за работни односи за време на …

Читај повеќе »

ОДЛУКА НА ВЛАДА ЗА НЕРАБОТЕН ДЕН 15.07.2020 ГОДИНА

Согласно заклучокот на Владата од 74-тата седница одржана на 7 јули 2020 година, среда, 15 јули, е неработен ден за сите граѓани во Република Северна Македонија поради одржување на предвремени парламентарни избори и истиот нема да се одработува. Оние институции, компании, фирми и организации кои ќе одлучат да работат на 15 јули 2020 година треба да пријават работа на неработен ден до Државниот …

Читај повеќе »

СРЕДА, 15 ЈУЛИ Е НЕРАБОТЕН ДЕН ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ

ПОЧИТУВАНИ! Министерството за труд и социјална политика соопштува дека 15 јули, среда, Е НЕРАБОТЕН ДЕН ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ на Република Северна Македонија, поради одржување на изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија и истиот НЕМА ДА СЕ ОДРАБОТУВА. Прогласувањето на 15 јули за неработен ден е согласно заклучокот на Владата (од 74 седница, одржана на 7 јули), заради …

Читај повеќе »

ПОНИШТУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРАВОТО НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИ ПАУШАЛИ И ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ

Во Службен весник на РСМ бр. 178/2020 година се објави Одлука на Уставниот суд на Република Северна Македонија со која СЕ ПОНИШТУВА Уредбата со законска сила за ограничување на правото на исплата на паричните паушали и паричните надоместоци на претседателите и членовите на одборите на директори, претседателите и членовите на управни и надзорни одбори, претседатели и членови на комисии, работни …

Читај повеќе »